Lucian Meţianu – 80! În dialog cu Dumitru Avakian

Spirit elevat şi creativ, riguros şi liber, Lucian Meţianu ajunge la vârsta senectuţii păstrându-şi propeţimea tinereţii temeinic aşezate; condiţie care nu l-a părăsit niciodată.